Influencer, insanların davranışlarını etkileyebilen veya değiştiren kişiye denir. Günümüzün yeni sosyal medya dünyasında influencer, sosyal medya kanallarında belirli bir güce ve popülerliğe sahip olan, hitap ettiği takipçi kitlesini ciddi oranda etkileyen kişidir. Influencermarketing; dijital medya kanallarında kitleleri etkileme gücü bulunan, takipçileri tarafından otorite olarak kabul edilen kişilerin, takipçilerinin satın alma davranışlarını etkileme üzerine yoğunlaşan bir pazarlama stratejisidir.