“Content is King!” (içerik kraldır) Peki Nedir Bu İçerik?

Bilgisayar devi Microsoft’un kurucusu Bill Gates tarafından 1996 yılında ortaya atılan bu önerme, internet kullanımının yaygınlaşmasıyla beraber her geçen gün ne kadarda isabetli olduğunu doğrular nitelikte. Peki, nedir bu içerik, internet ortamı için üretilen her türlü görsel ve yazınsal ürüne içerik diyoruz. Yıllar önce telaffuz edilen bu söz bugün sosyal medyanın yaygınlaşması ve internetin gelişmesiyle beraber yerini “ orijinal olan kraldır”a bıraktı. İnternet kullanımı bilgiyi ulaşılabilir yapmasının yanında herkesin bilgi üretip paylaşmasının da önünü açtı. Sonuç olarak bilgi kirliliği ve paylaşım kirliliği kaçınılmaz hale geldi. Kopya içerikler ve birbirinin muadili yetersiz tutumlar bizi bugün Bill Gates’in sözünün bir adım ötesine “originalcontent is king” dönemine getirdi. Artık internet kullanıcıları rastgele içeriklerden ziyade güvenilir ve orijinal içeriklerin peşinde dolayısıyla artık tüketiciler güven duyacakları, iyi ve orijinal içeriklere itibar etmekte.

İnternet kullanıcılarının aynı zamanda birer tüketici olduğunu düşünürsek içeriğin önemini anlamamız kolaylaşacaktır. Tüketici olmak salt bir şeyler satın almak değildir, üretilen her şey tüketildiğine göre içerikte bir tüketim malzemesidir. İçeriği besinlere benzetmemiz gerekirse tüketicinin tıpkı besinlerde olduğu gibi tükettiği içeriğin özgünlüğünü ve değerini anlaması hiçte zor değildir. Buna göre üretilen içeriklerin, sunanlara değer kazandırması gibi kaybettirmesi de kaçınılmazdır.

Doğru içerik stratejisi nedir?

İçerik stratejisini, içerik oluşturmak, ulaştırılmasını planlamak, tüketicilerin aradıklarını bulmak için baktığı her yere markanın düşünce yapısını ve kültürünü yansıtmak olarak tanımlayabiliriz.

İyi bir içerik stratejisi için tüketicilerin istek ve taleplerinin doğru değerlendirilmesi gerekir.. Nasıl içerikler oluşturulup müşteriye ne şekilde ulaştırılacağı içerik stratejistinin işidir.

İnternet kullanıcılarının tüketim davranışları ölçen sayısız algoritma sayesinde içerik artık ölçümlenebilir ve getirisi bol bir mal varlığına dönüşmüş durumda. Bu yönüyle iyi bir içerik yönetimi için stratejik davranmak çok önemli.

Dijital bir çağı yaşadığımız günümüzde artık en değerli bilgi kaynağı diğerleri, eski pazarlama yöntemlerinin önemini kaybettiği yeni tüketim çağında en iyi içerik doğru, faydalı ve özgün şekilde üretilen içerikler olarak tanımlanmakta.

Yorum Yap